Jaarrekeningen NBB

Vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid moeten jaarlijks een jaarrekening neerleggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Wat Wilfa biedt?

Aan de hand van de jaarcijfers stellen wij deze aangifte voor u op en leggen deze neer bij de bevoegde dienst.

Resultaat

Uw verplichte aangifte wordt correct ingediend.