Personenbelasting

Jaarlijks moeten u en ik een aangifte personenbelasting indienen. De laatste jaren zijn er steeds meer codes in de aangifte waardoor het vaak een hele opgave is om de aangifte correct in te dienen.

Wat biedt Wilfa?

Wij stellen uw aangifte op aan de hand van de aanwezige documenten in Tax-on-web en de door u bezorgde documenten. Wij bezorgen hiervoor een overzicht van de aan te leveren stukken indien gewenst.

Aan de hand van de aangifte adviseren u omtrent toekomstige optimalisatie. Bij eventuele vragen van de overheidsdienst zorgen wij voor de verdere afhandeling hiervan.

Resultaat

Uw aangifte wordt correct ingediend en opgevolgd.